Hong Kong Inter-City Bridge Championships 2016 Open C Round 4
boarddatumTable 1Table 2Table 3Table 4Table 5Table 6
open closedopen closedopen closedopen closedopen closedopen closed
17-3306-59-366445-2-3-2
18630000-11-1-1-1101-1
19-105-3-3533-3-435-55
202608-48-4-46-9-266-4-2
211800-7-710-7-7-7-79-7-7-7
22-630-2-2-1-1-112-10-2-1-1-2
2360022-12222222222
24-606-13-14-13455-104
25410100110000011
26-420-5-5-5-5-511-511-5-5-5-5
27-430-101-120-14000000
281001211020-5-5-2-233
XIMP21-234-9217-222221-28-4
N(+)Wang RuiPark MyungkeeShen QingJing XuRobert ParasianTan Wei SengHSU Jen-HouJaiyong AhnK W TamFera DamayantiK Y TamJeff Luk
S(+)Li XinHwang IynryungWu ShuifaJin JingTaufik AsbiLam Cheng YenHUANG Jui-PingJackie SohnRicky LaiRiantiniAshley LungJacky Chan
E(-)Eunjoo YeaShi XiaoJin JingHong LihuiKelvin NgFranky KarwurByunhjoo MinHUANG Hsien-WeiSetiatin AfrianiW H FokCharlie ChengRocky Tam
W(-)Jinkyoung KimGan XinliDong ChunhuiZheng JianpingLian Sui SimJulius GeorgeJungsun LeeCHEN Cheng-ChiehFirly DamayantiKo Chuen HoSam LauBarney LUI
home Teamflag深圳南港flag厦門厦順隊flagPertamina DKI Redflag老樹獺flagBridge BuddiesflagAmbassador
visiting TeamflagHarmony(L)flag吉林鼎元橋牌隊flagSimpleflagLead BackflagWest Java Ladies(L)flagHappy Bridge
close window