Girl Teams ( 7 Teams)
Rank Team Players
1
Rank
1
China
NPC 056206 Zhang Guoqiang
Coach 021765 Zhao Bing
031879 Fu Bo 79%
031880 Li Hanxiao 79%
048355 Hu Chengke 92%
048356 Li Xinyi 92%
048357 Cai Yijing 21%
057004 Yang Yan 21%
Big Data
2
Rank
2
Indonesia
NPC 06324 Perry SARDJONO
Coach
07379 Elsya S Ningtias 71%
03369 Fortina M Sibuea 71%
04843 Fransiska Tri MART 54%
01351 Monica Ayu Triana 54%
03739 Vila Rosa 67%
07846 Yessi Grasella 67%
Big Data
3
Rank
3
China Hong Kong
NPC 036243 Baron NG C C
Coach
01222 Charmain NG 25%
03975 Crystal Tang 92%
04160 Elaine LU 75%
07761 Krystal Fang 75%
07490 Ruby Hui 92%
02752 Laura LEE 25%
Big Data
4
Rank
4
Australia
NPC 04731 Christy GEROMBOUX
Coach 00362 Liam MILNE
02401 Renee COOPER 96%
03427 Francesca McGRATH 96%
01698 Kirstyn FULLER 63%
05391 Ailsa PEACOCK 67%
01798 Lakshmi SUNDERASAN 63%
Big Data
5
Rank
5
Chinese Taipei 1
NPC 05776 Yen-Chen CHEN
Coach 06823 Cheng-Min TSOU
07411 You-Jhen GUO 75%
06530 Hsun-Fang CHANG 79%
07260 Kuan-Chu HSIAO 92%
03476 Wei-Shou CHEN 33%
06009 Yin-Shou CHEN 88%
05146 Hsin-Yu WU 33%
Big Data
6
Rank
6
Chinese Taipei 2
NPC 06823 Cheng-Min TSOU
Coach 00051 Kuo-Wen CHEN
05671 Yu-Chen CHUNG 54%
00930 I-Chieh CHEN 63%
07305 Chia-Chi CHANG 0%
09687 Yun-An CHEN 75%
03372 Meng-Hsuan TSOU 96%
03636 Hsin-Yen TSOU 96%
Big Data
7
Rank
7
Thailand
NPC 03394 Pobsit Kamolvej
Coach 03947 Nitjaree Satayarak
09485 Suangsuda KALAMPA 75%
01673 Yanisa SINMA 75%
05459 Sutatip BAITHONG 46%
07481 S NANTHACHO 50%
03454 P APHICHITHONGPHAN 67%
05586 Natrawee BOONPORN 71%
Big Data